Norisinājušās trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

Norisinājušās trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas

Jūnija izskaņā norisinājās jau trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas, kuras tiek organizētas pēc Balvu novada pašvaldības aģentūras “Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs” iniciatīvas ciešā sadarbībā ar novadu pašvaldībām, dodot iespēju vietējiem uzņēmējiem parādīt sevi, iepazīstināt ar savu produkciju un iegūt jaunus klientus.

Trešās Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas dalībniekus uzņēma Rugāju novads, piedāvājot dažādas aktivitātes visas dienas garumā. 30. jūnija rītā visi tika aicināti uz Svēto misi Augustovas Svētās Elizabetes baznīcā, kur notika aizlūgums par Ziemeļlatgales uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Aizlūgumā piedalījās arī uzņēmēji no Polijas, kuri vairākas dienas viesojās Ziemeļlatgales uzņēmumos un saimniecībās.

Uzņēmēju dienas apmeklētāju interesi izraisīja akcija “Atvērto durvju diena Rugāju novada uzņēmumos un saimniecībās”. Savu uzņēmumu un saimniecību durvis vēra zemnieku saimniecība “Silarozes1”, metālapstrādes uzņēmums “Steeldram”, senlietu privātkolekcija “Saipetnieki”, sentēvu pirts un koka gudrību darbnīca Jura Bleidera vadībā un apskates saimniecība – lauku sēta “Baķi”.

Trešo Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros, Lazdukalna saieta namā, viesojās Finanšu ministre Dana Reizniece – Ozola, kura tikšanās laikā skaidroja jautājumus par nodokļu reformu, iedzīvotāju nodokli, pensiju fondiem un citiem aktuāliem jautājumiem. Savukārt lekcijas “Motivācijas formula” laikā, DRAUGIEM GROUP runasvīrs Jānis Palkavnieks sniedza vērtīgus padomus par to, kā motivēt jauniešus uzņēmējdarbībai un kā uzņēmējiem motivēt savus jau esošos darbiniekus uz arvien labāku rezultātu sasniegšanu.

Visi interesenti tika aicināti arī uz Ziemeļlatgales siera sējēju, maizes cepēju un alus brūvētāju produkcijas degustāciju. Paldies Inesei Kočānei, Vijai Gavenišai, Arnitai Rakstiņai, Ainai Zvejniecei, Ligitai Kalnējai (Z/S “Siliņi”), Annai Kukurānei, Skaidrītei Pulčai, Lailai Useniecei (Z/S “Mežmala”), Guntai Grigānei (Z/S “Kļavas”), Regīnai Čudarānei (Z/S “Ābeles”), Guntai Kveskai (Z/S “Dzērves”), Aijai Kindzulei (Z/S “Ievas”), Birutai Saulītei un Albertam Leonam. Savukārt sportisko aktivitāšu cienītājiem bija iespēja veidot komandas un piedalīties sportiski izklaidējošās stafetēs. Ar aizrautību stafetēs piedalījās komandas no Balviem, Bērzpils, Lazdukalna un Rugājiem. Pasākuma noslēgumā visi dalībnieki tika aicināti baudīt grupas “Rūnas” koncertu, savukārt jau 1. jūlija rītā interesenti pulcējās uz Ziemeļlatgales amatnieku un mājražotāju tirgu, kā arī tikās ar uzņēmējiem no Polijas un Baltkrievijas.


Foto no pasākuma skatīt šeit.