Akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” – pirmo 100 ozolu talka Rugāju novadā

Akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” – pirmo 100 ozolu talka Rugāju novadā

Gatavojoties Latvijas simtgadei Rugāju novadā notiks ozolu stādīšanas talka 22. un 23. aprīlī. Talkā skolēni, skolotāji, novada domes darbinieki, iedzīvotāji iestādīs 100 ozolus. Pirmais ozols tika iestādīts pie Rugāju novada vidusskolas pagājuša gada 30. oktobrī atklājot akciju.
Rugāju novads aicinās visas Latvijas Pašvaldības rast iespēju un vietu Latvijas simtgades ozolu stādījumu – parku, aleju, mežu ierīkošanai.
Talku organizē Rugāju novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrību (LUAVIV) un Rugāju novada skolām.
Akcijas "Simtozolu meži simtgadu Latvijai!" mērķis ir stiprināt dzimtas sakņu, vietas apziņu un valstiskās piederības veidošanu, lai iedrošinātu jaunus cilvēkus visā Latvijā ilgtermiņa domāšanai un rīcībām ar paliekošu vērtību.Kontaktinformācija:

Sandra Kapteine – Rugāju novada domes priekšsēdētāja
Tel.:26345838


Informāciju sagatavoja:

Valentīna Pužule – akcijas koordinatore,
tel. 29363382
e-pasts: valentina.puzule@hotmail.com

Papildus informācija akcijas mājas lapā http://simtozolumezi.lv/news