"Lielā talka 2016" 23.aprīlī! Aicinām talkā piedalīties arī Rugāju novada iedzīvotājus!

Rugāju novadā Lielās Talkas aktivitātes sāksies jau 22. aprīlī no plkst. 13:00 līdz 15:00.

Rugāju pagastā: Skolēnu pulcēšanās uz sakopšanas talku Rugājos novada vidusskolas pagalmā.

Lazdukalna pagasta Benislavā: Skolēnu pulcēšanās Rugāju novada Eglaines pamatskolas pagalmā.

23.aprīlī no plkst. 9:00 talkotāji tiek aicināti pulcēties:

· Pie Rugāju novada domes ēkas;

· Pie Lazdukalna pagasta pārvaldes ēkas;

· Skujetniekos pie feldšeru punkta.

Notiks ozolu stādīšana. Lūgums ņemt līdzi lāpstu vai grābekli un labu noskaņojumu!

"Lielā talka 2016" 23.aprīlī! Aicinām talkā piedalīties arī Rugāju novada iedzīvotājus! 0