Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai

Arī Rugāju novada uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai

Virtuāla vietas izzināšana pirms došanās uz to vairs nav nekāds jaunums. Kopš internets kļuvis par nozīmīgu cilvēka ikdienas daļu, aizvien vairāk par visu vēlamies pārliecināties, neatejot no savām digitālajām ierīcēm un kā vēl labāk to izdarīt, ja ne to redzot un pašiem virtuāli izstaigājot.

Latvia360.com dod iespēju ikvienam cilvēkam, atrodoties jebkurā pasaules malā, ieraudzīt vērtības, ar ko Latvija kā valsts var lepoties. Platforma ļauj virtuāli izstaigāt vietas, kur vēl nav būts un tai pat laikā ļaut atgriezties tajās, kas reiz jau apmeklētas un nav atstājušas vienaldzīgu. Uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja pievienot savu uzņēmumu virtuālajai platformai.


Informējam, ka arī Rugāju novada pašvaldība ir iegādājusies vietu šajā virtuālajā platformā, un jau šī gada augustā novadā viesosies fofogrāfi, lai iemūžinātu trīs vietas un veidos no tām panorāmas skatu 360 grādu lenķī. Taču katrs Rugāju novada uzņēmējs ir aicināts pievienot savu uzņēmumu, nopērkot vietu platformā (izmaksas 86,00 euro + PVN) un augustā arī pieteiktie uzņēmumi tiks safotografēti. Izveidoto virtuālo platformu, uzņēmēji varēs integrēt sava uzņēmuma mājaslapā, sociālajos tīklos, dalīties ar saviem klientiem. Platforma būs novada piedāvājumā, kā arī visas Latvijas virtuālajā platformā - Latvia360.com.


Uzskates materiāls uzņēmējiem - https://giraffe360.qwilr.com/9dL58RYTsa3i


Informācijai: Mārīte Orniņa (tālrunis: 26451959, e-pasts: marite.ornina@rugaji.lv)