Informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem SIA "AP Kaudzītes"

Informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem SIA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2017.gada 29.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.65 (protokols Nr.22, 3.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem. Ar pilnu lēmuma tekstu, kā arī jaunajiem izmaksu tarifiem var iepazīties šeit.

Rugāju novada dome atgādina, ka katru gadu būtiski pieaugs dabas resursu nodoklis, tāpēc aicinām šķirot atkritumus, jo tas var būtiski samazināt atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas nākotnē. Atgādinām, ka Rugāju novada dome ir uzstādījusi papildus šķiroto atkritumu konteinerus novada teritorijā.