Rugāju novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Rugāju novada domes deputātu pieņemšanas laiki

1. rinda (no kreisās) - Sarmīte Pērkone (Vienoti novadam), Maruta Paidere (Mūsmājas), Sandra Kapteine (Vienoti novadam), Laura Kļaviņa (Rugāju novadam būt!), Eduards Stalidzāns (Vienoti novadam). 2. rinda (no kreisās) - Andris Leons (Vienoti novadam), Agris Kalnējs (Vienoti novadam), Kārlis Brūvers (Par godīgu Rugāju novadu!), Lauris Krēmers (Rugāju novadam būt!).


RUGĀJU NOVADA DOMES DEPUTĀTU KONTAKTINFORMĀCIJA

RUGĀJU NOVADA DOMĒ


(Kurmenes iela 48, Rugāju pagasts, Rugāju novads)

LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDĒ


(Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju novads)

SANDRA KAPTEINE

E-pasts: sandra.kapteine@rugaji.lv
Tālrunis: 26345838

Katru otrdienu
plkst. 10.00 - 12.00

11. jūlijs, 8. augusts, 12. septembris, 10. oktobris, 14. novembris, 10. decembris
plkst. 14.00 - 16.00

ANDRIS LEONS

E-pasts: andris.leons@rugaji.lv
Tālrunis: 26536746

Katru pirmdienu
plkst. 9.00 - 10.00

Katru otrdienu
plkst. 9.00 - 11.00

KĀRLIS BRŪVERS

E-pasts: karlis.bruvers@rugaji.lv
Tālrunis: 26525530

10. jūlijs, 11. septembris, 6. novembris
plkst. 10.00 - 11.00AGRIS KALNĒJS

E-pasts: agriskalnejs123@inbox.lv
Tālrunis: 26320928

18. jūlijs, 18. septembris, 6. novembris
plkst. 9.00 - 11.00
LAURA KĻAVIŅA

E-pasts: laura.klavina@gmail.com
Tālrunis: 29493124

20. jūlijs, 17. augusts, 21. septembris,19. oktobris, 16. novembris, 21. decembris
plkst. 12.00 - 14.00

Iedzīvotājus pieņems SKUJETNIEKU BIBLIOTĒKĀ (Liepu iela 4-1, Skujetnieki, Rugāju novads):

15. jūlijs - plkst. 11.00 - 12.00
23. septembris - plkst. 11.00 - 12.00
25. novembris - plkst. 11.00 - 12.00

LAURIS KRĒMERS

E-pasts: lauris.kremers@gmail.com
Tālrunis: 28606972

20. jūlijs, 21. septembris, 16. novembris
plkst. 12.00 - 14.00


17. augusts, 19. oktobris, 21. decembris
plkst. 12.00 - 13.00

MARUTA PAIDERE

E-pasts: maruta42@inbox.lv
Tālrunis: 26392515

5. jūlijs, 9. augusts, 20. septembris, 11. oktobris, 15. novembris, 20. decembris
plkst. 12.00 - 14.00

12. jūlijs, 16. augusts, 6. septembris, 18. oktobris, 8. novembris, 13. decembris

plkst.12.00 - 14.00

SARMĪTE PĒRKONE

E-pasts: sarma70@inbox.lv
Tālrunis: 29244970

21. jūlijs, 11. augusts, 15. septembris, 20. oktobris, 3. novembris, 8. decembris
plkst. 10.00 - 12.00

21. jūlijs, 11. augusts, 15. septembris, 20. oktobris, 3. novembris, 8. decembris
plkst. 12.30 - 14.30

EDUARDS STALIDZĀNS

E-pasts: eduardsstal@inbox.lv
Tālrunis: 26435674

Iedzīvotājus pieņems Rugāju novada Eglaines pamatskolā (Skolas iela 3, Benislava, Rugāju novads):

8. augustā - plkst. 10.00 - 12.00
17. oktobrī - plkst. 10.00 - 12.00
12. decembrī - plkst. 10.00 - 12.00