Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka ar 2017. gada 16. jūniju Rugāju novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Stempers ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības. Nepieciešamības gadījumā zvanīt uz Valsts policijas tālruni - 110 .