Par SIA “Balvu autotransports” izmaiņām autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās

Par SIA “Balvu autotransports” izmaiņām  autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās

Latgales plānošanas reģions informē, ka SIA “Balvu autotransports” un VSIA “Autotransporta direkcija” veikusi sekojošus grozījumus autobusu kustību sarakstos Līgo svētku brīvdienās:


2017.gada 23.jūnijā

Reisa Nr.

Reisa nosaukums

Reisa izpildes laiks

5046 01

Balvi-Žīguri

6:55-7:40

5046 03

Balvi-Žīguri

15:00-16:11

5046 04

Balvi-Žīguri

16:13-17:00

5046 08

Balvi-Žīguri

7:40-8:25

5047 02

Tilža-Balvi

9:30-10:10

5047 03

Balvi-Tilža

13:00-13:40

5048 07

Balvi-UPETNIEKI

6:30-8:22

5051 02

Balvi-Pansionāts-Balvi

11:50-12:43

5051 03

AO-Amatnieki

14:40-15:09

5051 08

Balvi-Pansionāts-Verpuļeva

16:40-17:45

5051 11

Balvi-Pansionāts-Verpuļeva

7:43-8:48

5052 03

Kuprava-Vīksna

7:05-8:14

5119 01

Vīksna-Kuprava

12:25-13:07

5119 02

Vīksna-Kuprava

13:07-13:48

5430 06

Baltinava-Balvi

10:30-12:26

5430 07

Balvi-Vectilža-Baltinava

07:20-09:21

5585 05

BalvuAO-Stacija

13.30-13.43

5585 06

Stacija-Balvu AO

13:45-13:58

5585 07

BalvuAO-Stacija

15.30-15.43

5585 08

Stacija-BalvuAO

15:45-15:58

5585 11

BalvuAO-Stacija

19:30-19:43

5585 12

Stacija-Balvu AO

19:45-19:58

5585 15

Balvi - Stacija

17:15-17:28

5585 16

Stacija - Balvi

17:28-17:41

5585 17

Balvi-Stacija

7.18-7.30

5585 18

Stacija-Balvu AO

7:30-7:43

6002 05

Balvi-Gariesili

6.30-8.33

6002 06

Balvi-Gariesili

14.45-16.48

6437 03

Balvi-Upīte-Vectilža

15:00-17:00

6437 08

Vectilža-Upīte-Balvi

6:28-8:28

6443 01

Balvi-Obeļeva

06:58-09:19

6443 02

Balvi-Obeļeva

15:10-17:31

6444 07

Viļaka-Vecumi-Lavošnieki

7:10-7:55

6444 08

Lavošnieki-Vecumi-Viļaka

8:00-8:50

6444 09

Viļaka-Vecumi-Lavošnieki

15:10-16:00

6444 10

Lavošnieki-Vecumi-Viļaka

16:05-16:50

6445 01

Balvi-Bērzpils-Tilža

11:20-13:40

6449 04

Bavi-Rubeņi

16:00-16:45

6449 13

Balvi-Rubeņi

8:15-8:33

6449 12

Rubeņi-Balvi

8:33-8:51

6450 07

Bērzpils-Krišjāņi

16:35-20:05

6451 03

Sudarbe-Krišjāņi

6:35-8:47

6452 04

Vīksna-Kuprava

17.00-18.05

6453 03

Rekova-Viļaka

7:25-9:00

6454 05

Upetnieki-Rugāji

15:15-16:05

6454 06

Rugāji- Upetnieki

16:10-17:00

6455 03

Viļaka-Rekova

13:15-14:30

6455 04

Rekova-Viļaka

14:35-15:50

6455 05

Viļaka-Rekova

17:10-18:15

6455 06

Viļaka-Rekova

18:15-19:20

6455 07

Balvi-Viļaka-Rekava

9:45-10:58

6455 08

Rekava-Vilaka-Balvi

11:00-12:13

6474 03

Balvi-Kuprava-Viļaka

11:30-12:40

6474 04

Viļaka-Kuprava-Balvi

9:15-10:30

6475 04

Medņeva - Balvi

7:10 - 7:50

6475 05

Balvi - Medņeva

6:14 - 7:10

6475 06

Medņeva - Balvi

13:00-13.40

6475 07

Balvi - Medņeva

12:00- 12:56

6488 12

Tilža-Vectilža-Balvi

7:35-09:00

6488 19

Balvi-Tilža-Vectilža

14:00-15:00

6488 22

Vectilža-Tilža-Balvi

15:30-16:49

6488 17

Balvi-Vectilža-Tilža

17:10-18:34


2017.gada 24.jūnijā

Reisa Nr.

Reisa nosaukums

Reisa izpildes laiks

6453 03

Balvi-Rekova-Viļaka-Balvi

07:25-09:00

6475 06

Medņeva - Balvi

13:00-13.40

6475 07

Balvi - Medņeva

12:00- 12:56