Norisinājusies Rugāju novada pašvaldības jaunievēlēto domes deputātu pirmā sēde

Norisinājusies Rugāju novada pašvaldības jaunievēlēto domes deputātu pirmā sēde

15.jūnijā Rugāju novada pašvaldības vēlēšanu komisija aicināja jaunievēlētos domes deputātus uz pirmo sēdi. Uz to bija ieradušies visi deviņi jaunievēlētie deputāti – Sandra Kapteine, Andris Leons, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards Stalidzāns, Kārlis Brūvers, Laura Kļaviņa, Lauris Krēmers.

Galvenais darba kārtības jautājums šajā sēdē bija domes priekšsēdētāja ievēlēšana. Par Rugāju novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Kapteine, savukārt priekšsēdētājas vietnieka pienākumus turpinās pildīt Andris Leons.

Lēmums par priekšsēdētāja ievēlēšanu

Lēmums par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu