Kapusvētku laiki 2017. gadā

Kapusvētku laiki 2017. gadā

Kapusvētku laiki 2017. gadā

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās:

Sudarbes kapos - 17.jūnijā plkst. 12.00

Auškas kapos – 17.jūnijā plkst. 14.00

Dubļukalna kapos – 17.jūnijā plkst. 12.00

Reibānu kapos – 17.jūnijā plkst. 14.30

Bēržu kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00

Golvoru kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00

Cepurnieku kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00

Putrānu kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00

Čušļu kapos – 1.jūlijā plkst. 12.00

Kraukļevas kapos – 1.jūlijā plkst. 15.00

Lieparu kapos – 8.jūlijā plkst. 12.00

Mastarīgas kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00

Stāmeru kapos – 8.jūlijā plkst. 16.30

Cūkusalas kapos – 8.jūlijā plkst. 12.00

Vilkavas kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00

Kaupiņu kapos – 9.jūlijā plkst. 14.30

Ķeiseļovas kapos – 9.jūlijā plkst. 16.00

Līdumnieku kapos – 15.jūlijā plkst. 12.00

Slavītu kapos – 15.jūlijā plkst. 14.30

Saksmales kapos – 22.jūlijā plkst. 16.00

Upatnieku kapos – 29.jūlijā plkst. 12.00

Silenieku kapos – 29.jūlijā plkst. 13.30

Gruzīšu kapos – 29.jūlijā plkst. 15.00

Bolupes kapos – 29.jūlijā plkst. 16.30

Dekšņu kapos – 5.augustā plkst. 12.00

Vārnienes kapos – 5.augustā plkst. 15.00.


Tilžas draudžu kapsētās:

Ranguču kapos - 8.jūlijā plkst. 12.30

Lutinānu kapos – 8.jūlijā plkst. 14.00

Kāpessila kapos – 15.jūlijā plkst. 14.00

Ūdrenes kapos – 15.jūlijā plkst. 15.30

Tilžas kapos – 29.jūlijā plkst. 16.00

Pūriņu (Purviņu) kapos – 5.augustā plkst. 14.00

Runciņu kapos – 5.augustā plkst. 15.30.


Evaņģēliski luterisko draudžu kapsētās

24.jūnijā plkst. 14.00 – Čukuļkalna kapos

2.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 – Miezāju kapos

9.jūlijā plkst. 15.00 – Andrakalna kapos

16.jūlijā plkst. 15.00 – Beņislavas kapos

22.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Čudarienes kapos

23.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos un plkst. 13.00 - Garosilu kapos

6.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos un plkst. 13.00 – Gaiļakalna kapos

12.augustā plkst. 12.00 – Pokratas kapos, plkst. 14.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos

13.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.