Uzņēmējiem - informatīvs seminārs par pieejamo ES fondu finansējumu!

Uzņēmējiem - informatīvs seminārs par pieejamo ES fondu finansējumu!

13. aprīlī plkst.10.00 Balvos, Vidzemes iela 2B, konferenču zālē Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar „Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru" rīko informatīvo semināru par pieejamo ES fondu finansējumu uzņēmējiem.

Semināra programma:

LAIKS

TĒMA

10:00 -10.05

Ievads

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs

10.05– 10.35

Aktualitātes par pieejamo ES fondu finansējumu

Latgales plānošanas reģions LUC

10.35– 11.05

Par ES fondu finansējumu tūrisma un uzņēmējdarbības projektos

Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde

11.05– 11.35

LEADER projekti uzņēmējiem

Balvu rajona partnerība

11.35- 12.05

Kafijas pauze

12.05-12.25

Ieskats SAM 3.3.1. un SAM5.6.2/1. plānotajos pasākumos

Balvu novada pašvaldība attīstības nodaļa

12.25- 12.55

Atbalsta pakalpojumi un konsultācijas uzņēmējiem

Eiropas biznesa atbalsta tīkls

12.55- 13.05

Par pieejamām atbalsta programmām uzņēmējiem

ALTUM Gulbenes filiāle

13.05-13.15

VID elektroniskās deklerēšanās sistēmas aktualitātes 2016. gadā

Valsts ieņēmumu dienests Balvu klientu apkalpošanas centrs

13.15-13.25

Darba devējiem piedāvātie pakalpojumi

Nodarbinātības valsts aģentūra Balvu filiāle

Pieteikšanās Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā – zvanot 26461435 vai rakstot gunta.bozoka@balvi.lv līdz 8. aprīlim.