Aizlūguma mise Rugāju Romas katoļu baznīcā

Aizlūguma mise Rugāju Romas katoļu baznīcā

20. maija plkst. 14.00 Rugāju Romas katoļu baznīcā notiks aizlūguma mise par Rugāju novadu, Rugāju novada vidusskolu, mūžībā aizgājušajiem skolotājiem un visiem skolotājiem, kas strādā un strādājuši Rugāju vidusskolā.