Lustīgs dziedu, lustīgs deju

Lustīgs dziedu, lustīgs deju

Dziedošo, dejojošo un muzicējošo bērnu saiets, Lazdukalna saieta namā, bija īsti svētki pašiem pasākuma dalībniekiem un apmeklētājiem, jo gan dziedātāji, gan dejotāji lustējās no sirds patikas.

Bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi” kopā ar vadītāju Luciju Bukšu bija sagatavojuši dejas, kuras ar prieku rādīja skatītājiem. “Ķipariņi” dejoja gan jau zināmas dejas, dejojot veda rotaļas ar Gaili (lomā iejutās Sarmīte Akmentiņa) un Kaķi (lomā iejutās Klinta Andža) un pierādīja, ka māk dejot arī pie kārtīgas rokmūzikas. Pasākumā izskanēja arī dziesmas, ar kurām iepriecināja Estere Kapteine, Ilze Pasikova, Dita Petuka, Santa Kupča un Amanda Zuša, kā arī Eglaines pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Aiju Ikstenu.

Pārsteigums bija pasākuma noslēguma deja, kuru “Ķipariņi” dejoja kopā ar vecākiem. Ģērbušies dažādu dzīvnieku tērpos, dejotāji ļāva ieskatīties džungļu pasaulē. Pēc pasākuma, dalībnieki turpināja priecāties un ēda svētku kliņģeri.


Teksts, foto: Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt šeit.

Video no pasākuma skatīt šeit.