Piemiņas brīdis Komunistiskā genocīda upuriem

Piemiņas brīdis Komunistiskā genocīda upuriem

Piemiņas akmens Rugāju novada skvērā

Šogad aprit 67 gadi kopš 1949.gada 25.marta deportācijām. Pieminot masveidīgāko Latvijas iedzīvotāju izsūtīšanu no mājām uz tālo, auksto Sibīriju, šajā dienā tiek ieturēts klusuma brīdis, aizdegtas sveces un nolikti ziedi. Diemžēl šī deportācija skāra arī Rugāju novada iedzīvotājus. 1949.gada 25.martā no Rugāju un Lazdukalna pagastiem tika izsūtīti aptuveni 300 cilvēki. Pētot deportēto personu sarakstu, redzams, ka cilvēki tika izvesti no visas novada teritorijas. Tie ciemi, no kuriem cilvēkus izveda, šodien pārsvarā ir tukši, arī lielākā daļa izvesto cilvēku no tālās Sibīrijas dzimtajās mājās neatgriezās. "To, kā šie cilvēki jutās, ko pārdzīvoja, mēs varam nojaust tikai aptuveni. To, ko piedzīvoja un izjuta aizvestie, vislabāk var pateikt viņi paši," noteica muzeja vadītāja Velga Vīcupa.

Teksts, foto: Agrita Luža

Piemiņas brīdis Komunistiskā genocīda upuriem 0