Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Par meža ugunsnedrošo laikaposmu

Pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 412. punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, noteikts meža ugunsnedrošā laikaposma sākums visā valsts teritorijā, sākot ar 2017. gada 1. maiju.