"Satiec savu darba devēju"

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāli pirmo reizi Balvos rīko semināru – akciju uzņēmējiem un darba meklētājiem

Laiks: 12.05. 2017. , pl. 10:00

Vieta: Balvi, Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2b

DARBA KĀRTĪBA

09:40 –10:00 Reģistrācija, kafija

10:00 – 10:10 Semināra atklāšana

10:10 – 10:40 “LUC aktualitātes. Uzņēmumu iespējas Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā.” Vladislavs Stankevičs, LUC vadītājs

10:40 – 11:10 “ Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba meklētājiem un darba devējiem” un akcijas „Satiec savu darba devēju” pieteikums, Sandra Kindzule, NVA Balvu filiāles vadītāja

11:10 –11:30 Informācija par ESF projektu "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā." Juris Vjakse, LDDK Latgales reģionālais koordinators

11:30 – 12:30 "Risinājumi biznesa attīstībai ar LURSOFT IT":

- par sadarbības partneru un konkurentu izvērtēšanu;

- par jaunu klientu atlasi Lursoft. Eva Aglinskaite, Lursoft klientu konsultante

12:30 – 13:00 Semināra – akcijas noslēgums

Dalību seminārā pieteikt līdz 11.05.2017., zvanot uz tālruni 29278901 vai 26461435, vai rakstot uz e-pastu: valda.iljanova@latgale.lv. Dalība seminārā un akcijā ir bez maksas.