"Lielā talka 2017" Rugāju novadā rīt tiek atcelta nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ

"Lielā talka 2017" Rugāju novadā rīt, 22.04.2017., tiek atcelta nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ. Taču novada iedzīvotāji tiks aicināti uz lielo talku maija sākumā (par precīzu datumu un laiku tiks paziņots).


Lielās Talkas atbildīgie Rugāju novadā:

Līga Cepurniece, tālrunis: 27808286, e-pasts: liga.cepurniece@rugaji.lv,
Dzidra Šmagre, tālrunis: 26382209, e-pasts dzidra202@inbox.lv,
Koordinators - Līga Kravale, tālrunis 27818471, e-pasts liga.kravale9@inbox.lv