Balvu novada muzejā skatāma foto izstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums”

Balvu novada muzejā skatāma foto izstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums”

2016. gada nogalē projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” ietvaros Balvu novada pašvaldība rīkoja foto akciju, ar mērķi parādīt Ziemeļlatgales – Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas novadu dabu un tās vērtības, ietverot četras dabas stihijas - Uguns, Zeme, Gaiss un Ūdens. Foto akcijā tika aicināti piedalīties gan foto amatieri, gan profesionāļi. Atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem un reģiona viesiem bija liela un kopumā 94 fotogrāfijas iesniedza 21 autors.

Foto izstādei “Latvijas dabas spēks un skaistums” tika atlasītas 30 fotogrāfijas. Izstādē skatāmas triju rugājiešu - Astrīdas Puško, Daigas Morozas, Jāņa Rakstiņa fotogrāfijas, kā arī citu novadu foto mākslinieku - Aivijas Gritānes, Aigara Mača, Antras Lipskas, Daiņa Poikāna, Elīnas Ķerģes, Elitas Mozules, Ilutas Keišas, Jāņa Slišāna, Santas Paegles, Ritas Keišas, Vilhelma Laganovska un Zinaidas Loginas darbi, kuros attēlota Ziemeļlatgale visos četros gadalaikos, parādot gan pavasara palu spēku un vasaras zvaigžņoto nakšu burvību, gan rudens košās krāsas un ziemas baltumu.

Foto izstāde Balvu Novada muzejā skatāma no 23. marta līdz līdz 13. aprīlim.

Izstādes apmeklētājiem būs pieejams arī projekta ietvaros tapušais “Ziemeļlatgales dabas tūrisma ceļvedis”, kuru rotā arī vairākas akcijā iesūtītās fotogrāfijas.

Fotogrāfiju izstāde līdz 2017. gada rudenim būs skatāma arī Kārsavas novadā (18. aprīlis-19. maijs), Rugāju novadā (22. maijs – 19. jūnijs), Viļakas un Baltinavas novadā (informācija par izstādes vietām un darba laikiem būs pieejama novadu mājaslapās un sociālajos tīklos).

Projekts "Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!" veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.


Balvu novada muzejā skatāma foto izstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” 0Balvu novada muzejā skatāma foto izstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” 1Balvu novada muzejā skatāma foto izstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” 2