Konsultācijas par platību maksājumu aizpildīšanu būs pieejamas Rugāju un Lazdukalna bibliotēkās

Konsultācijas par platību maksājumu aizpildīšanu būs pieejamas Rugāju un Lazdukalna bibliotēkās

Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs saņemt Rugāju novada bibliotēkā šī gada 21. aprīlī (no plkst. 9.00 - 16.00),kā arī Balvos Brīvības ielā 46 a, 2 stāvā katru dienu no 10. aprīļa līdz 22. maijam.

Konsultācijas par Platību maksājumu aizpildīšanu varēs saņemt Lazdukalna pagasta bibliotēkā šī gada 21. aprīlī (no plkst. 9.30-15.30)Elita Mozule
Ziemeļaustrumu RLP vadītāja vietniece