Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017

Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017

Hokejs Lazdukalnā dzīvo jau trešo gadu desmitu. Sākot spēlēt hokeju uz dīķa toreiz - 1987. gadā, parādījās arī pirmais inventārs. Pirmās oficiālās spēles sāka notikt 1990. gadā, un pateicoties gan pašu spēlētāju, gan hokeja atbalstītāju iniciatīvai un aktivitātēm, šis sporta veids Lazdukalnā šogad atzīmē nozīmīgu jubileju. Par godu jubilejai, 11. februārī, Lazdukalnā pulcējās gan hokeja spēlētāji, gan atbalstītāji, lai būtu klāt "Lazdukalna hokeja kausa izcīņā 2017".

Rezultāti:
I. vieta - "Mazie milži" Mētriena
II.vieta - "Benislava"
III. vieta - Lubānas "Vilces"
IV. vieta - HK Lazdukalns

1) Lubānas "Vilces" 1:3 "Mazie milži" Mētriena
2) Benislava 3:2 HK Lazdukalns
3) Lubānas "Vilces" 1:2 Benislava
4) HK Lazdukalns 1:2 "Mazie milži" Mētriena
5) Lubānas "Vilces" 3:2 HK Lazdukalns
6) Benislava 2:2 "Mazie milži" Mētriena (uzvara pēcspēles metienos 2:3)

Rezultatīvākais spēlētājs:
Didzis Vekšējs #17 Lubānas "Vilces"
Vērtīgākais spēlētājs:
Aivars Zelčs #22 "Benislava"
Labākais vārtsargs:
Raivis Maslobojevs #33 "Mazie milži" Mētriena

Prieks par "Benislavas" komandu, kura tapa no vietējiem spēkiem un tiem, kas netika HK Lazdukalns, varbūt kurā momentā likās ka "Benislavai" nav iespēju, taču ar cīņas sparu, pieredzi izdevās tikt finālā un nospēlēt turnīru ļoti labi. Prieks arī, ka no Lazdukalna pagasta varēja izveidot divas komandas (HK Lazdukalns un Benislava).


Foto: http://www.rugaji.lv/albums/211-date.html

------------------------------------------------------------------

Ieskats Lazdukalna hokeja vēstures faktos:

*Hokeja pirmsākumi Lazdukalnā meklējami jau apmēram ap 1987.gadā, kad vietējie jaunieši un vīri savā starpā spēlēja hokeju uz dīķa, parādās pirmais hokeja inventārs.
*Pirmās oficiālās spēles hokejā Lazdukalnā notika uz dīķa pie Lazdukalna pagasta pārvaldes ēkas jau no 1990.gada, kur tika uzlikti pirmie metāla vārti un taisīti borti no sniega uzbērumiem.
*2001. gadā tika izveidots improvizēts hokeja laukums ar zemiem koka bortiem uz dīķa.

*2002. gadā laukums pārcelts pie Eglaines skolas uz sporta laukumu. Borti pamazām uzlabojas, tie kļuvuši augstāki.Sezonas sākumā tie tiek uzstādīti un sezonas beigās novākti. Ir arī pāris prožektoru, kas apgaismo laukumu.

*2004.gads - Balvu rajona padome noslēdz līgumu ar Īpašu uzdevumu ministra sekretariātu bērnu un ģimenes lietās par bērnu projektu konkursu „Bērnu rotaļu, atpūtas vai sporta laukumu iekārtošana” organizēšanu (Eglaines pamatskolas stacionārā hokeja laukuma izveide).

*06.05.2004. – Projektu izstrādā un piesaka Eglaines pamatskolas direktors Eduards Stalidzāns un Eglaines pamatskolas saimnieciskās un sporta padomes darba grupa: A.Usenieks, D.Usenieks, G.Kolčs, D.Stērnieks, E.Stērnieks, K.Zušs, E.Adelčs, G.Melnacis, A.Zušs, M.Bikovskis, A.Kalnejs. Vecāku pārstāve – I.Useniece, Lazdukalna pagasta padomes priekšsēdētājs Ē.Stērnieks. Projekts gūst atbalsta finansējumu 500 latu apmērā, tiek arī piešķirts līdzfinansējums no Lazdukalna pagasta padomes. 25.03.2004. – 10.01.2004. tiek īstenots projekts „Eglaines pamatskolas stacionārā ledus (hokeja) laukuma izveide.”


“Galvenais – nespietojiet laukumā! Jāsargā katram sava pozīcija, un jādomā gājiens uz priekšu – kā šahā”. (No intervijas ar Eduardu Stalidzānu, “Kurmenīte” (9,101))


*2005.gads – ir apskatāma izstāde Lazdukalna biblotēkā „Hokejam Lazdukalnā 10” .

*2008.gads – „ZZ Stipendija” Veicināšanas prēmija 800 lati, aktivitātei skolēnu hokeja pulciņa dalībniekus piesaka Eduards un Anita Stalidzāni. LTV 7 raidījumā „Tici sev un īsteno sapni” piedalās arī Eglaines pamatskolas skolēni, kur aktīvi spēlē un popularizē hokeju.

*2010.gads - Jauniešu grupa popularizē hokeja aktivitātes projektā „labiedarbi.lv” un cenšas piesaistīt finanses hokeja inventāra iegādei, līdz uzvarai pietrūkst tikai 3 balsis.

2011.gads. – Novadu reformas dotācija. Lazdukalna pagasta hokeja laukuma renovācijai tika izlietoti kopumā 14 907 lati. Renovācijas rezultātā tika veikti pamatnes sagatavošanas darbi, augsnes norakšana, vecā asfaltbetona demontāža, smilts, šķembu uzbēršana un apmaļu izveidošana.

*Laika posmā no 13.04.2011. līdz 01.10.2012. norisinājās projekta “Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja laukuma rekonstrukcija“, šo projektu realizēja biedrība “Radošās sadarbības centrs „Eglainīte ”. Līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada pašvaldība. Projekta rezultātā tika veikta hokeja laukuma elektroenerģijas sistēmas nomaiņa, radot ekonomiju un drošību. Tika izbūvētas divas tribīnes un divas inventāra noliktavas. Projekta vadītājs Eduards Stalidzāns. Pēc vietējo iedzīvotājuiniciatīvas, tika izveidotas tribīnes un ierīkots apgaismojums.

*2012. gadā 8.martā notiek turnīrs, kurš veltīts „Hokejam Lazdukalnā 25 gadi”.

*2013. gada septembrī tika izveidota apūdeņošanas sistēma Lazdukalna hokeja laukumam. Tas tika veikts par Rugāju novada domes finansējumu. Laukuma apūdeņošanas sistēma atviegloja hokeja laukuma liešanu, līdz ar to uzlabojot ledus kvalitāti, samazinājās nepieciešamā darbaspēka skaits, lai uzlietu ledu.

*2015.gada novembris – martā LTV Tautas sports un A/S Aldaris rīkotajā akcijā „Iekārto savu hokeja laukumu” (atklāto hokeja laukumu izveide un sakārtošana). Lazdukalna hokeja laukumam iegūts finansējums hokeja aizsargtīklu iegādei un uzstādīšanai. Akciju realizēja Rugāju sporta centrs, projektu īsteno Jānis Rakstiņš.


Teksts: Jānis Rakstiņš, Agrita Luža

Foto: no personīgā arhīva

Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 0Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 1Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 2Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 3Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 4Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 5Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 6Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 7Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 8Aizvada Lazdukalna hokeja kausu 2017 9