Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde  Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs” atbalstu ieguva arī Rugāju novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, nodrošinot daudzveidīgu fizisko aktivitāšu piedāvājumu un atbilstošu sporta inventāru un aprīkojumu Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Iegādājoties sporta inventāru un aprīkojumu Rugāju stadionam, tiks nodrošinātas pilnvērtīgas fiziskās aktivitātes vieglatlētikā, ārpus telpām, gan Rugāju novada vidusskolas audzēkņiem sporta stundās, gan Rugāju sporta centra audzēkņiem. Būs iespējams rīkot arī sacensības vieglatlētikā novada ietvaros, gan arī starpnovadu ietvaros, motivējot audzēkņus treniņiem un sasniegumiem. Projekta ietvaros tiks iegādāts šāds inventārs un aprīkojums – starta bloki (4 gab.), sacensību barjeras (10 gab.), augstlēkšanas paklāji komplektā ar lietus pārvalku.

Iegādājoties un papildinot sporta aprīkojumu Rugāju novada Eglaines pamatskolas sporta zālei, tās audzēkņi varēs apgūt gan augstlēkšanas pamatprasmes, gan arī fizisko spēju attīstībai un veselības nostiprināšanai un uzlabošanai, veikt līdzsvara un koordinācijas vingrojumus. Īpaši svarīgi papildināt skolas sporta inventāru, ko var izmantot speciālās izglītības programmas audzēkņi sporta nodarbībās un sporta interešu izglītības pulciņā. Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs un aprīkojums – augstlēkšanas paklājs, augstlēkšanas statīvi, augstlēkšanas latiņa, līdzsvara aprīkojuma „BOSU 3D” sistēma, TOGU Senso līdzsvara „ezītis” (4 gab.), līdzsvara staigulis (2 gab.), līdzsvara celiņš.

Projektu finansē no valsts budžeta līdzekļiem (IZM 2016.gada valsts budžeta programmas 09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves”) un pašvaldības līdzfinansējuma. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir līdz EUR 3500. Projekta pieteikuma iesniedzējs projekta īstenošanā piedalās ar līdzfinansējumu vismaz 50% apmērā no kopējā projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.

Kopējās projekta izmaksas

EUR 7702,14

Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums

EUR 3496,77

Rugāju novada domes līdzfinansējums

EUR 4205,37