Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā

Balvu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos Lazdukalna pagastā