Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!

Pēc administratīvi teritoriālās reformas lūdzam precizēt adreses!

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā lūdzam bijušo Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu iedzīvotājus un uzņēmējus precizēt adreses.

Vienīgās izmaiņas, kas skars bijušo novadu iedzīvotājus un uzņēmējus, būs precīza novada nosaukuma norādīšana, Baltinavas novadā, vēl adreses pierakstā vārda “novads” vietā būs jāliek vārds “pagasts”. Citas adreses sastāvdaļas – pilsētu un pagastu nosaukumi, indekss – adrešu pierakstos pēc reformas nemainās.

Arī VAS “Latvijas Pasta” darbībā izmaiņas nav paredzamas – uzņēmums turpinās piegādāt sūtījumus atbilstoši patlaban spēkā esošajām adrešu indeksu teritorijām, un tajās nav plānotas izmaiņas. Klientiem, norādot saņēmēja adresi, vienīgās izmaiņas būs novadu nosaukumos vietās, kur notikusi to apvienošana. “Latvijas Pasts” aicina klientus veikt attiecīgas izmaiņas saņēmēju adrešu pierakstā novados, ko ietekmējusi reforma, tajā skaitā interneta veikalu profilos, lai “Latvijas Pasts” sūtījumus varētu apstrādāt ātrāk un precīzāk. Citas sastāvdaļas adrešu pierakstā nemainīsies.

Piemēram:

  • no Abrenes iela 34, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 uz Abrenes iela 34, Viļaka, Balvu novads, LV-4583
  • no Viļakas iela 27, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594 uz Viļakas iela 27, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594;
  • no "Pokratiņa", Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570 uz "Pokratiņa", Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570.

Bijušā Balvu novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem nekas nemainās.