Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana

Uzsākta projekta

Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadi ir uzsākuši projekta “Atpakaļ nākotnē” īstenošanu, kura laikā tiks izstrādāts jaunatmes politiskās stratēgijas dokuments.

Piektdien, 9.oktobrī četru novadu jaunatnes darbinieki sanāca kopā uz pirmo tikšanos Baltinavas novada Z/S Amatnieki-Riekstiņi. Projektākopā ir iesaistīti 10 jaunatnes jomas darbinieki. Rīts sākās ar kafijas pauzi un iepazīšanos kā arī projekta mērķa izrunāšanu. Lai komandas veidošanās process būtu ātrāks, tikai piesaistīta supervizore Inga Pāvula. Ingas vadībā tika veikti dažādi uzdevumi, kuri ļāva katram apjaust savas stiprās un vājās puses, saprast savu lomu projektā un kopā tika izrunātas svarīgākas lietas, lai sadarbība būtu veiksmīga. Kopā pavadītais laiks bija ļoti produktīvs un ļāva iepazīt vienam otru vēl labāk. Nākamā aktivitāte plānota oktorba otrajā pusē, kad jaunatnes jomas darbinieki kopā ar projektā iesaistītajiem jauniešiem dosies pieredzes apmaiņas braucienā pa Latviju. Sakām lielu paldis Z/S Amatnieki-Riekstiņi par silto uzņemšanu.
Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 0Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 1Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 2Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 3Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 4Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 5Uzsākta projekta "Atpakaļ nākotnē" īstenošana 6