Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos

Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos

2020. gada 6. augustā, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji Skolas ielā 1 un Skolas ielā 3, Rugājos, tika aicināti uz sapulci, lai kopīgi lemtu par jautājumiem, kas saistīti ar ieceri par ietves labiekārtošanu minēto māju teritorijā.

Lai uzlabotu infrastruktūru gājējiem, kā arī nodrošinātu gan drošu ceļu uz skolu, gan uz mājām iedzīvotājiem, pašvaldība ir paredzējusi ietves izbūvi. Tiekoties ar iedzīvotājiem, tika noskaidrots, ka arī viņi ir vienisprātis par to, ka ietve ir nepieciešama. Ziemā ir slidens un nelīdzens, kas ļoti apgrūtina pārvietošanos pa pašreizējo gājēju ceļu māju teritorijā, arī rudens un pavasara lietavās veidojas dubļi, celiņi tiek izskaloti un pa tiem nav droši pārvietoties.

Ietves izbūves darbus paredzēts realizēt jau šogad. Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, kā arī domājot par sakoptu un pievilcīgu estētisko vidi, plānots izbūvēt vienu metru platu bruģakmens gājēju ietvi. Pašvaldība slēgs līgumu par darbu veikšanu ar SIA “BTRS”.Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 0Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 1Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 2Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 3Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 4Notikusi iedzīvotāju sapulce Rugājos 5