Saimnieces un saimnieki tiekas Skujetniekos

Saimnieces un saimnieki tiekas Skujetniekos

Rugāju novads vienmēr ir varējis lepoties ar saviem iedzīvotājiem, jo ir zināms, ka mums ir apņēmīgi mājražotāji, veiksmīgi uzņēmēji, centīgi sportisti, talantīgi sava amata pratēji, čaklas rokdarbnieces, gardākā siera sējējas un maizes cepējas, brašākie labības kūlēji, skaistāko puķu audzētājas un saldākā medus vācēji.

Uz Saimnieku un Saimnieču dienu Skujetniekos, šī gada 25. jūlijā, pulcējās gan tie, kuri bija sarūpējuši sieru, maizi, medu, alu, pīrāgus, gan arī tie, kuriem visus lauku labumus bija iespēja degustēt un iegādāties. Savukārt amatierteātra “Zibšņi” vadītāja Arnita Rakstiņa bija sagatavojusi meistarklasi, kurā rādīja, kā gatavot sieru uz ugunskura. Par pasākuma omulīgo gaisotni parūpējās Lazdukalna kapela un citi tautas muzikanti, kuru mūzikas pavadījumā vedās jestras dejas un pasākuma apmeklētāju noskaņojums kļuva arvien pozitīvāks. Vakara izskaņā, brīvdabas kino seansā, tika demonstrēts Gulbenes amatierteātru sveiciens “Teātris ap Limuzīnu”.

Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.


Agrita Luža
Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste