Iedzīvotāju zināšanai

Iedzīvotāju zināšanai

Rugāju novada Sociālā dienesta darbinieces (Benislavā) Anitas Gavares prombūtnes laikā apmeklētājus pieņems Ilona Dobrovoļska:

KATRU CETURTDIENU

no plkst. 09:00 līdz plkst. 17:00

Tālrunis: 27820992