Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību 66 absolventiem no visām pašvaldībām

Latgales plānošanas reģions izsaka pateicību 66 absolventiem no visām pašvaldībām

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām turpina aizsākto tradīciju – labāko absolventu godināšanu. Arī šogad tiks pasniegti pateicības raksti absolventiem. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, novērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai piedalīties dažādos pasākumos un ar to popularizētu Latgali, izteicis pateicību 66 reģiona profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, ģimnāziju un koledžu absolventiem.

Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē tiks pasniegti arī Rugāju novada vidusskolas absolventiem: Dārtai Stivriņai, Vairim Štālam, Amandai Tāraudei.

Apsveicam!