Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību un sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām, kā arī saistībā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību,

1. Nosaku rīcību Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās un pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas izsludinātajā termiņā saskaņā ar pielikumu;

2. Nodrošināt regulāru roku un virsmu telpās dezinfekciju;

3. Iestādēs, kurās tiek klientu pieņemšana klātienē, kā arī darbiniekiem, ievērot sociālās distancēšanās pasākumus.

4. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem izvietot informāciju pie iestādes par pakalpojumu sniegšanu un kontaktinformāciju.


RĪKOJUMS Nr. 3.7/4

Rugāju novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās pakalpojumu sniegšana izsludinātajā ārkārtas situācijā

Neskaidrību gadījumā (tajā skaitā arī par atbalsta nepieciešamību repatriantiem) aicinām sazināties ar:

- Rugāju novada domes priekšsēdētāju Sandru Kapteini (tālrunis: 26345838, sandra.kapteine@rugaji.lv)

- Rugāju novada pašvaldības izpilddirektori Dainu Tutiņu (tālrunis: 27800548, daina.tutina@rugaji.lv) .