Notiek pirmie būvdarbi projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

Notiek pirmie būvdarbi projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā”

iropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.9.3.1.1/18/I/016 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Rugāju novadā” ietvaros, un ļaujot laika apstākļiem, tika veikti sagatavošanās darbi un uzsākti pirmie būvniecības darbi projekta realizācijai. Tika veikta koku izzāģēšana un celmu izrakšana, augsnes virskārtas noņemšana, esošo pamatu atrakšana, elektrības kabeļa ierakšana, un sienu bloku iegāde un piegāde objektā. Uzlabojoties laika apstākļiem būvniecības darbi ritēs raitāk objektā.

Foto: Agrita Luža