Rugāju dāmu vokālais ansamblis atzīmē 30 gadu pastāvēšanas jubileju un izdod mūzikas disku

Rugāju dāmu vokālais ansamblis atzīmē 30 gadu pastāvēšanas jubileju un izdod mūzikas disku

14. decembrī Rugāju tautas nama dāmu vokālais ansamblis aicināja kopā atzīmēt ansambļa pastāvēšanas 30 gadu jubileju. Ciemiņiem, šķetinot atmiņu kamolu, tika noskaidrots mirklis, kad ansamblis tika dibināts, visiem kopā bija iespēja atcerēties, ka pirmsākumos ansamblī iedegās pavisam nedaudz dziedātāju balsis, taču laika gaitā, ansambļa sastāvs mainījies un arī dāmu skaits tajā ir pieaudzis. Dāmas pa šiem gadiem ir iemantojušas daudz dziesmu draugus, kuri bija klāt arī skaistajā jubilejas pasākumā.

Kopīgos pasākumos, ansambļu skatēs un dažādos notikumos ir bijusi klāt arī Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne: “Ar ansambļa pirmo vadītāju Agitu Kukurāni kopā nostrādāti daudzi gadi. Agita ansambli vadīja divdesmit četrus ar pusi gadus. Viņa kā vadītāja bija prasīga un korekta, savām dāmām iemācīja daudz dziesmu, arī pati sakomponēja skaistus skaņdarbus, sarakstīja daudz skaistu dziesmu vārdus, arī tik ļoti zināmā dziesma “Gaidu Tevi Rugājos”, ir Agitas radīta. A. Kukurānes vadībā, ar ansambļa izpildītājām dziesmām, tika sagaidīti daudzi ciemiņi – gan valsts prezidents, gan senāk rīkotā konkursa par sakoptāko pagastu dalībnieki un citu pasākumu apmeklētāji. Varu teikt, ka ansamblis Agitai bija otrais aizsavas ģimenes, viņa par savām dāmām “dega” dienu un nakti. Taču pienāca brīdis, kad Agita izlēma dot ansamblim iespēju jauniem pavērsieniem un vadību nodeva jaunās, talantīgās un spēcīgās mākslinieces Sanitas Anckinas rokās. Ar Sanitu kā ansambļa vadītāju strādāju kopš 2013. gada 1. novembra, mums ir izveidojusies laba un veiksmīga sadarbība. Domājot par to, ko dāvināt skaistajā 30 gadu jubilejā, izlēmu katrai dāmai pasniegt gaismas spuldzīti, lai atgādinātu par to, ka, lai kādi vēji pūstu, jūs ar savu dziesmu spēsiet noturēties un spīdēt kā gaišas, košas, krāsainas un izteiksmīgas spuldzītes arī turpmāk. Tāpat esam sarūpējušas jaunas mapes, kurās krāt skaņdarbus, lai dziesmu pūrs nekad nebeidzas!”, teica G.Grigāne, kura ansambļa dalībniecēm un vadītājai pasniedza pateicības par dziesmotajiem gadiem Rugāju tautas nama vokālajā ansamblī. “Šķiet latviešiem nav jāstāsta, ko nozīmē kopības un tuvības sajūta, kad tu esi kopā uz skatuves un ar kādu dziedi blakus. Jo dziedāšana, kad tu uzej uz skatuves, tev kopā dreb kājas, tu kopā elpo, tu kopā dziedi, tu kopā jūti - tā ir brīnišķīga kopā būšanas sajūta. Lai arī man ar jums kopā irtikai seši gadi, bet sajūta ir, ka daudz, daudz ilgāk. Esmu ļoti lepna, ka varu uziet uz skatuves kopā ar jums!”, atzina S.Anckina. Ar mīlestību uz dziesmu, ir ierakstīts arī Rugāju tautas nama dāmu vokāla ansambļa mūzikas disks “Spuldzītes vējā”, kurā iekļautās dziesmas ansamblis izpildīja arī pasākumā.


Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no pasākuma skatīt šeit.