Kultūras notikumu norise decembra mēnesī Rugāju novadā

Kultūras notikumu norise decembra mēnesī Rugāju novadā

6.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā

Vēsturiskās drāmas, šī gada grandiozākās filmas “DVĒSEĻU PUTENIS.” demonstrēšana. Ieeja: 2.00 eiro.

10.decembrī plkst. 13.00 Lazdukalna saieta namā
Filma „DVĒSEĻU PUTENIS.” Ieeja: 2.00 eiro.

13.decembrī no plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā
Ziemassvētku darbnīcas un pēc tam egles iedegšana pie saietu nama.


13.decembrī plkst. 17.00

Novada Egles iedegšanas notikums Rugājos “Rūķu zemei vārti vaļā…”. Nākot uz šo pasākumi, esiet aicināti atnest katrs savu, iepriekš pagatavotu, rotu kopējai Eglei. Pēc Egles iedegšanas kopīga rotaļās iešana, siltas tējas un piparkūku baudīšana.


14.decembrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā

Rugāju tautas nama dāmu vokālā ansambļa 30. gadu jubilejas koncerts “Spuldzītes vējā.” Mīļi gaidītas visas dāmas, kas kādreiz dziedājušas ansamblī un skatītāji. Pēc koncerta balle ar galdiņiem kopā ar JĀZEPU un MĀRI no Medņevas. Ieeja: 2.00 eiro.

15.decembrī plkst. 17.00 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā
Jauktā kora „Mirklis” koncerts, diriģents U.Kokars.


19.decembrī plkst. 13.00 Rugāju tautas namā

Ziemassvētku sarīkojums “Mazu brīdi pirms…” novada pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē skolu un pirmsskolas izglītības iestādes.

22.decembrī plkst. 11.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
Koncerts Adventes izskaņā, slavenā tenora JĀŅA KURŠEVA un soprāna IVETAS APINES sniegumā.

22.decembrī plkst. 14.00 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā
Rugāju jauktā kora prezentācijas koncerts par dalību projektā “Mana balss Zvaigžņu ceļā.” Īpašie viesi tenors JĀNIS KURŠEVS un soprāns IVETA APINE.

24.decembrī plkst. 15.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte.”

25.decembrī plkst. 11.40 Rugāju Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīcā
Pirms Dievkalpojuma un tā laikā uzstājas Rugāju jauktais koris.


25.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā

Ar koncertu Ziemassvētku noskaņās viesojas dziedātājs GREGS UN DRAUGI. Ieeja: brīva.


25.decembrī plkst. 22.00 Lazdukalna saieta namā

Balle kopā ar Lauri Neilandu. Ieeja: 2.50 eiro. Var ņemt līdzi groziņus, būs galdiņi.


30.decembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā

Sirsnīgās, jaukās un patiesi smieklīgās latviešu komēdijas “JAUNGADA TAKSOMETRS 2” demonstrēšana. Ieeja: 2,00 eiro. Lieliska izklaide un priecīgs vakars garantēts!


Dievkalpojumi DECEMBRA mēnesī


AUGUSTOVAS Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā

1. decembrī plkst. 12.00 Mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena. Tiks svētīti līdzi paņemtie Adventa vainagi un sveces.

15. decembrī plkst. 12.00 Adventa III svētdiena.
22. decembrī plkst. 12.00 Adventa IV svētdiena.

SKUJETNIEKU baznīciņā

24. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svinību Vigīlijas Svētā Mise. Piedalās garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte.”

RUGĀJU Romas katoļu baznīcā

1. decembrī plkst. 14.00 mēneša I svētdiena. Adventa I svētdiena. Tiks svētīti līdzi paņemtie Adventa vainagi un sveces.
15. decembrī plkst. 15.30 Adventa III svētdiena.
22. decembrī plkst. 15.00 Adventa IV svētdiena.
25. decembrī plkst. 12.00 Kristus Dzimšanas svētki.