Rugāju novada dome izsludina konkursu "Skaistākais Ziemaasvētku noformējums"

Rugāju novada dome izsludina konkursu

Rugāju novada dome izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums", ar mērķi rosināt Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicināt iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā. Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona, piesakot objektus ar Ziemassvētku tematikai atbilstošu noformējumu.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Konkursa pieteikuma veidlapa šeit.