CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) šodien nolēma reģistrēt divas iniciatīvas grupas parakstu vākšanai par 13. Saeimas atsaukšanas referenduma rosināšanu.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

1) dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;

2) novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;

3) pie zvērināta notāra;

4) bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra.

Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā.

5) portālā www.Latvija.lv.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!


Informējam, ka par iniciatīvu iespējams parakstīties arī Rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads) Dzimtsarakstu nodaļā (1. stāvā).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 25.punktu, kurš paredz, ka dome var pieņemt Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā lēmumus, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas organizēšanu un Rugāju novada domes 2015. gada 2. februāra lēmumu Nr.29 "Par atbildīgā darbinieka nozīmēšanu vēlētāju parakstu apliecināšanai", tika nolemts, ka paraksta apliecināšanas pakalpojums Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā ir bezmaksas.


Parakstīties Rugāju novada Dzimtsarakstu nodaļā iespējams:

Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
no plkst.
9.00 - 13.00
15.00 - 17.00
9.00 - 11.00
9.00 - 10.00
9.00 - 10.00


Noderīga informācija par parakstu vākšanām Latvijā pieejama arī -

https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/kur-parakstities

https://www.cvk.lv/upload_file/2015/Infografika_veletaju%20iniciativas.pdf