Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā

Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam Rugāju novada pašvaldības 2019. gada augusta informatīvā izdevuma Kurmenīte 5. lappusē tabulu Augsti mācību sasniegumi Rugāju novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās 2018./2019. mācību gadā lasīt šādi:

Nr.

p.k.

Skolēna

vārds, uzvārds

Klase

Skolēnu skaits ar zināšanu vērtējumu (vidējo)

Skolēnu skaits

kopā

7 balles

8 balles

9 balles

Rugāju novada Eglaines pamatskola (RNEP)

1.

Gints Zizlāns

4. klase

*

2.

Samanta Šapale

4. klase

*

3.

Sanija Kupča

4. klase

*

4.

Gabriels Brezinskis

5. klase

*

5.

Ralfs Leons

5. klase

*

6.

Matīss Leons

5. klase

*

7.

Nikita Maksimovič

5. klase

*

8.

Madara Dokāne

5. klase

*

9.

Ralfs Mārtuševs

6. klase

*

10.

Daira Ikstena

6. klase

*

11.

Meldra Dārzniece

6. klase

*

12.

Dace Grāvīte

6. klase

*

Kopā RNEP 4. – 6. klase

8

3

1

12

13.

Viktorija Burka

8. klase

*

14.

Dana Petuka

8. klase

*

15.

Zane Kozāne

9. klase

*

16.

Rudīte Lazdiņa

9. klase

*

17.

Viktorija Pasikova

9. klase

*

Kopā RNEP 7. – 9. klase

4

1

0

5

Kopā RNEP 4. – 9. klase

12

4

1

17

Rugāju novada vidusskola (RNV)

18.

Adrians Lonskis

4. klase

*

19.

Henriete Brūvere

4. klase

*

20.

Marta Kočāne

4. klase

*

21.

Normunds Dārznieks

4. klase

*

22.

Ralfs Aleksandrovs

4. klase

*

23.

Sandris Lazdiņš- Uzulnieks

4. klase

*

24.

Eduards Krilovs

4. klase

*

25.

Aleksis Galkins

5. klase

*

26.

Dairis Stivriņš

5. klase

*

27.

Elizabete Brezinska

5. klase

*

28.

Gerda Sietniece

5. klase

*

29.

Karīna Trimalniece

5. klase

*

30.

Laura Dārzniece

5. klase

*

31.

Matīss Melbergs

5. klase

*

32.

Patrīcija Apšeniece

5. klase

*

33.

Samanta Sproģe

5. klase

*

34.

Beāte Ančāne

5. klase

*

35.

Guntis Duļevskis

6. klase

*

36.

Karīna Jeromenoka

6. klase

*

37.

Kitija Apsīte

6. klase

*

38.

Linda Garā

6. klase

*

39.

Marika Garbacka

6. klase

*

40.

Marta Felicita Sņegova

6. klase

*

41.

Undīne Čemme

6. klase

*

42.

Valters Orniņš

6. klase

*

43.

Renāte Kikuste-Nagla

6. klase

*

Kopā RNV 4. – 6. klase

19

6

1

26

44.

Elvita Rizena

7. klase

*

45.

Jana Būdniece

7. klase

*

46.

Lauma Dreimane

7. klase

*

47.

Sintija Vīksniņa

7. klase

*

48.

Diāna Dārzniece

8. klase

*

49.

Elīza Boroduška

8. klase

*

50.

Endija Garā

8. klase

*

51.

Līva Garbacka

8. klase

*

52.

Dita Stivriņa

9. klase

*

52.

Lauma Seņka

9. klase

*

Kopā RNV 7. – 9. klase

7

3

0

10

53.

Elgars Adelčs

10. klase

*

54.

Emīls Plušs

10. klase

*

55.

Kadrija Kočāne

10. klase

*

56.

Madara Ieviņa

10. klase

*

57.

Amanda Tāraude

10. klase

*

58.

Dārta Stivriņa

11. klase

*

59.

Dmitrijs Daņilovs

11. klase

*

60.

Rēzija Puško

11. klase

*

61.

Vairis Štāls

11. klase

*

62.

Agnese Ikstena

12. klase

*

63.

Alise Romāne

12. klase

*

64.

Amanda Tutiņa

12. klase

*

65.

Dāvis Akmens

12. klase

*

66.

Kerija Jansone

12. klase

*

67.

Amanda Kočāne

12. klase

*

68.

Eva Spriņģe

12. klase

*

Kopā RNV 10. – 12. klase

10

4

2

16

Kopā RNV 4. – 12. klase

36

13

3

52

KOPĀ skolās

48

17

4

69