Rugājos aizvadīts vasaras izskaņas pasākums “Atā vasara…!”

Rugājos aizvadīts vasaras izskaņas pasākums “Atā vasara…!”

31. augustā Rugāju parkā valdīja rosība un prieks visas pēcpusdienas un nakts garumā. Notika jauki pasākumi visai ģimenei “Atā vasara…!”, kur katrs varēja sev rast izklaidi un atpūtu kādā no aktivitātēm.

Darbojās piepūšamā atrakcija “Ķepu patruļa”, ūdens bumbas, lielā spēle “Cirks”, vizināšanās ar poniju, netradicionālās stafetes, Laser Tag LATGALE. Atpūtas mirkļus varēja kuplināt ar kafejnīcas “Devon” piedāvātajām gardajām aukstajām un siltajām uzkodām. Latgales plānošanas reģions dāvāja gardo cukurvati, aicināja bērnus zīmēt un minēt krustvārdu mīklas, notika pasākuma apmeklētāju video filmēšana utt. Laika apstākļi arī mūs lutināja ar saules siltumu un bez lietus. Pasākumu apmeklēja krietns pulks visu vecumu iedzīvotāju. Parkā valdīja jauka un priecīga gaisotne.

Lai daudzas aktivitātes varētu baudīt bez maksas, vajadzēja piesaistīt finansējumu, tāpēc jau kādu laiku iepriekš uzrunāju vairākus mūsu novada uzņēmējus, kuri arī atbalstīja šī pasākuma norisi un dāvāja prieku daudzām, jo daudzām bērnu sirsniņām. Saka, ka dāvināt un dot esot liels prieks un tas dodot gandarījumu, ja kādam vari sagādāt patīkamus mirkļus! Mīļš paldies par sapratni, atbalstu un cēlo rīcību saku: Linardam Andžam, Gintam Feldmanim, Gintam Būdniekam, Aināram Birkovam, Aigaram Petukam, Jānim Kindzulim. Lai viņiem šis dāvinājums vainagojas ar panākumiem! Redzot apmeklētāju lielo vēlmi un interesi baudīt ūdens bumbu priekus, tika pagarināts to darbības laiks. Ļoti liels paldies par šo iespēju bijušās rugājietes LĀSMAS LANCMANES ģimenei. Paldies brīvprātīgajiem palīgiem: Andrim Kuduram, Ritvaram Dobrovoļskim, Rūtai- Kristai Pērkonei, Reinim Ozoliņam, Elīnai Zujānei, Jānim Akmentiņam, kuri vadīja netradicionālās stafetes.

Vakarā visi tika aicināti un pulcējāmies uz kopīgu koncertu “…Mēs dejojām vēl vienu vasaru”, kur varēja skatīt dejas soļus un skaistos tērpus 11 kolektīvu sniegumā. Mūs ar savām dejām priecēja ciemiņi no Valkas, Riebiņu, Madonas, Balvu un Rugāju novadiem. Jāteic, ka ciemiņi bija apmierināti par mūsu viesmīlību un jauko gaisotni. Paldies Sociālā aprūpes centra “Rugāji” vadītājai Sarmītei Pērkonei, pavārei Verai Daņilovai par atbalstu ciemiņu uzņemšanā. Parka darbības sezona noslēdzās ar labi apmeklēto nakts zaļumballi, ko baudījām kopā ar grupu “Galaktika”.

Pēc pasākumiem no daudziem apmeklētājiem dzirdēju tikai labus vārdus un mudinājumus - šādu pasākumu augusta nogalē ieviest kā tradīciju. Cerams, ka tā turpināsim arī citus gadus! Lai vairojas prieks par notikušo un izdodas turpmāk!

Liels Paldies Rugāju novada domei par atbalstu pasākumu norisē! Ļoti lielu paldies sakām komunālās saimniecības vadītājam JĀNIM MOROZAM un viņa vadītajiem darbiniekiem par patīkamo sadarbību un visas vasaras sezonas veiktajiem sakopšanas un palīgdarbiem Rugāju parkā!Gunta Grigāne

Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja


Foto: Agrita Luža

Foto no pasākuma skatīt ŠEIT.