Latgales novada 18. Senioru dziesmu un deju festivāls nākamgad norisināsies Rugāju novadā

Latgales novada 18. Senioru dziesmu un deju festivāls nākamgad norisināsies Rugāju novadā

Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā, Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā senioru dziesmu un deju festivāla ’’Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki, kuri bija ieradušies no 23 novadiem. Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100 cilvēku.


Svētki sākās ar īpašu dievkalpojumu baznīcā, turpinājās ar gājienu līdz parka= estrādei. Gandrīz 100 kolektīvu, gan pašmāju, gan viesu, sniedza krāšņu koncertu. Eiropas deju kopas žilbināja ar krāšņiem tērpiem. Skatu saistīja arī lietuviešu dejotāji no Zarasiem, kuru tērpos dominēja melnā un sarkanā krāsa. Koncerta dziesmoto daļu kuplināja ‘“Balto lāču’’ solists Andris Baltacis, bet ar nelielām etīdēm koncerta norisi saistošāku padarīja Jānis Jarāns ar savu mazo palīgu. Viņi veica pat eksperimentu uz skatuves, bet pēc tam no viņu rokām debesīs uzspurdza baloži. Koncerts bija garš, taču radās iespaids, ka seniori ir nenogurdināmi, jo vakars turpinājās ar balli. Rugāju novadu pārstāvēja deju kopa ‘“Tonuss’’ un etnogrāfi skais ansamblis “Benislava’’. Benislavieši gan nebija pilnā skaitā, jo iepriekšējā dienā ansamblis piedalījās Novadu dienās Rīgā.

Koncerta noslēgumā pēc pateicībām un apsveikumiem Rugāju novadam bija īpašs brīdis - novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine saņēma svētku karogu, jo nākamgad 18. senioru festivāls notiks Rugājos. Tas ir gods, bet arī liels izaicinājums, un priekšā pamatīgs svētku sagatavošanas darbs.Informācija: Rasma Zuša
Foto: no personīgā arhīva