Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Informējam, ka 2019./2020. mācību gadā būs jauna kārtība, kā tiks izmaksāts pabalsts mācību līdzekļu iegādei 15 EUR apmērā izglītojamiem, kuri mācās Rugāju novada skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, sākot ar piecgadīgo bērnu grupu.

Šis pabalsts tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā 15 EUR vērtībā. Mācību gada sākumā tiks piedāvāta iespēja izvēlēties vienu no trīs kancelejas preču veikaliem (Zvaigzne ABC, SIA „Litiņa”, SIA „Balvu Bildes”) kurā saņemt dāvanu karti. Dāvanu kartes tiks izsniegtas izglītības iestādēs. Izglītojamo vecākiem nebūs jānāk uz Sociālo dienestu rakstīt iesniegumus. Nav nepieciešams saglabāt un uzrādīt čekus.


Santa Everte

Rugāju novada Sociālā dienesta vadītāja