Eiropas parlamenta vēlēšanas

Eiropas parlamenta vēlēšanas

Eiropas Parlamenta jeb Eiropas vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 2019. gada 25. maijā.

Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, cilvēkam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Eiropas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni no 2019. gada 16. marta varēs interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv.

No 2019. gada 22. līdz 24. maijam Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balsošana.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesaka no 20. līdz 25. maijam plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Lai piedalītos Eiropas vēlēšanās, ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (eID).

Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām iespējams iepazīties Eiropas Parlamenta vēlēšanu mājaslapā: https://epv2019.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti

Vēlēšanu iecirkņu darba laikos:

Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.333 – Rugāju novada dome

Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.330 – Lazdukalna saietu nams


EIROPAS PARLAMENTA vēlēšanas 2019. gada 25.maijā

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

Pieteikt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā un iepazīties ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām:

Pirmdien, 20.maijs no plkst.17.00 līdz 20.00

Otrdien, 21.maijs no plkst. 09.00 līdz 12.00


Trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā var izmantot iespēju nobalsot:

Trešdiena, 22. maijs no plkst. 17.00 līdz 20.00,

Ceturtdiena, 23. maijs no plkst. 9.00 līdz 12.00,

Piektdiena, 24. maijs no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā, 25.maijā, vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00.


VĒLĒŠANU IECIRKŅU ADRESES:

Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.333 – Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads

Rugāju novada vēlēšanu iecirknis Nr.330 – Lazdukalna saietu nams, Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju novads


RUGĀJU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS KONTAKTI:

Priekšsēdētāja Līga Kravale, tālr.27818471, e-pasts: rjiic@rugaji.lv

Sekretāre Evita Sproģe, tālr.28725745, e-pasts: evita.sproge@gmail.com