Veselības veicināšanas semināru cikls Rugāju novadā - aktivitātes maijā

Veselības veicināšanas semināru cikls Rugāju novadā - aktivitātes maijā

gāju novada pašvaldība izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus īsteno projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/072 „DZĪVO VESELS! – veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumi Rugāju novada iedzīvotajiem”, kura mērķis ir veicināt Rugāju novada sabiedrības veselības paradumu maiņu un palielināt personīgo līdzdalību par savu veselību un dzīves kvalitāti, iesaistot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, izmantojot secīgu veselības veicināšanas pasākumu kopumu, pamatotu ilgtspējīgas attīstības vērtībās.

Aicinām apmeklēt projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes maijā!