PAZIŅOŠANA:
Iepirkuma nosaukums
un numurs
Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

CPV kods

Paredzamā līgumcena
Publicēšanas datumsPiedāvājuma iesniegšanas

datums

RND 2017/14
„Inventāra iegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai”
Rugāju novada dome
Reģ.Nr.90009116736
Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai.

CPV kods: 37440000-4

CPV kods: 37410000-5
01.06.2017.
Dokumentu komplekts
Līdz 07.06.2017.
Rugāju novada dome, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570, 1.stāvā pie sekretāres
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Saistībā ar iepirkuma procedūru: Guntars Pipurs

Tālrunis: 28664813, e-pasts: guntars.pipurs@rugaji.lv

Saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Linda Kadakovska

Tālrunis: 28675648, e-pasts: linda.kadakovska@rugaji.lv

ATVĒRŠANA:
Atvēršanas vieta

Datums un laiksPievienotais dokuments
Rugāju novada domes sēžu zāle08.06.2017
Atvēršanas protokols
REZULTĀTI:
Lēmuma pieņemšanas
datums
Līgums

Paziņojuma par līgumu datums

Grozījumi
Paziņojuma par līguma izmaiņām datums
08.06.2017.Līgums Nr. 2017/124
Noslēdzies