Iepirkumi

Numurs Virsraksts Statuss
RND 2021/2 ESF Veselīga dzīvesveida un profilakses veicināšanas pasākumu nodrošināšana 2021.gada – 2023.gadam Izsuldināts
RND 2019/23 ELFLA Viedā sola uzstādīšana Rugāju viedajā ciemā Noslēdzies
RND 2019/22 ERAF Būvuzraudzības veikšana, ēkas pārbūvei par dienas aprūpes centru Skolas ielā 1, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads Noslēdzies
RND 2019/21 ELFLA Būvuzraudzības veikšana Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Rugāju novadā Noslēdzies
RND 2019/20 Elektroenerģijas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm Noslēdzies
RND 2019/19 ELFLA Būvuzraudzības veikšana Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Rugāju novadā Pārtraukts
RND 2019/18 Telpas remontdarbi Kurmenes iela 48 Noslēdzies
RND 2019/17 Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru Noslēdzies
RND 2019/16 Revīzijas pakalpojumi Noslēdzies
RND 2019/15 Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru Noslēdzies
RND 2019/14 ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā Noslēdzies
RND 2019/13 Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm Noslēdzies
RND 2019/12 ELFLA Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Rugāju novadā Noslēdzies
RND 2019/11 ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā Noslēdzies
RND 2019/10 ERAF „Būvuzraudzības veikšana laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūvei" Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 1-15 no 59