Iepirkumi

Numurs Virsraksts Statuss
RND 2019/20 Elektroenerģijas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm Izsludināts
RND 2019/19 ELFLA Elektroenerģijas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm Izsludināts
RND 2019/18 Telpas remontdarbi Kurmenes iela 48 Izsludināts
RND 2019/17 Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru Izsludināts
RND 2019/16 Revīzijas pakalpojumi Izsludināts
RND 2019/15 Ēkas pārbūve par dienas aprūpes centru Noslēdzies
RND 2019/14 ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā Noslēdzies
RND 2019/13 Malkas iegāde Rugāju novada pašvaldības iestādēm Noslēdzies
RND 2019/12 ELFLA Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Rugāju novadā Noslēdzies
RND 2019/11 ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta „Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros Rugāju novada teritorijā Noslēdzies
RND 2019/10 ERAF „Būvuzraudzības veikšana laukuma izbūvei nekustamajā īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūvei" Noslēdzies
RND 2019/9 ERAF Laukuma izbūve Rugāju novada, Lazdukalna pagasta, īpašumā “Rosība” un pašvaldības ceļa “Benislava – Blāzma” pārbūve Noslēdzies
RND 2019/8 ESF “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu nodrošināšanai atbilstoši pielikumā noteiktajai specifikācijai" Noslēdzies
RND 2019/5 Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu novadgrāvju atjaunošana Rugāju novadā Noslēdzies
RND 2019/7 ELFLA Labvēlīgas vides un apstākļu radīšana veselam un sportiskam cilvēkam Rugāju novadā Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4
Attēlotas 1-15 no 55