Latvijas simtgades zaļumballes svinības Rugājos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0