Fotogrāmatas "Latgalietis XXI gadsimtā" prezentācijas pasākums Preiļos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0