Mājražotāju un amatnieku tirdziņš Rugājos

Kultūras pasākums
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš Rugājos
Minētajam pasākumam nav apraksta
11:00