Atvaino, rugaji.lv mājas lapa vairs nedarbojas!Visa aktuālā informācija par Rugāju un Lazdukalna pagastiem ir pieejama www.balvi.lv

Automātiski pārvirzīšu Tevi uz www.balvi.lv pēc 10 sekundēm ;)