JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Rugājos tiksies Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju darbinieki

Rugājos tiksies Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju darbinieki

Rugājos tiksies Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju darbinieki
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem
Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”

Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”

Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”
Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu

Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu

Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu
Rugāju novada vidusskolas skolēnus aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei

Rugāju novada vidusskolas skolēnus aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei

Rugāju novada vidusskolas skolēnus aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei
Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta  O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu  „Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018”

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018”

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018”
Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta "Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana" īstenošanai

Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta "Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana" īstenošanai

Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta "Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana" īstenošanai
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada kalendārs 2019. gadam”

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada kalendārs 2019. gadam”

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada kalendārs 2019. gadam”
Rugājos tiksies Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju darbinieki
Rugājos tiksies Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes institūciju darbinieki
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem
Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”
Uz laiku tiks slēgts Rugāju novada pašvaldības ceļš “Egļusala – Žeivinieki”
Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu
Konkurss uz Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktora amata vietu
Rugāju novada vidusskolas skolēnus aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei
Rugāju novada vidusskolas skolēnus aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei
Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta  O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Kapusvētku laiki 2018. gadā prāvesta O. Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu  „Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018”
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada Sakoptākā sēta 2018”
Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta "Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana" īstenošanai
Aicina saziedot nepieciešamos līdzekļus projekta "Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana" īstenošanai
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada kalendārs 2019. gadam”
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu „Rugāju novada kalendārs 2019. gadam”
JAUNUMI

Informējam, ka remontdarbi uz Rugāju novada pašvaldības ceļa Kapūne – Klāni 5,100 kilometrā (pie poldera) ir noslēgušies.

Rugājos no 2018.gada 20. jūlijam līdz 2018.gada 21. jūlijam norisināsies Profesionālās pilnveides un supervīzijas centra “Aisma” seminārs “Efektīvas komandas treniņš sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju darba pilnveidei un efektivizācijai”.

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 19. jūlijā plkst. 14.00.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa 17.jūlijā rīko informatīvo dienu mājražotājiem. Aicināti visi Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu un tuvākās apkārtnes mājražotāji, kā arī vēl jo vairāk tie, kas vēl tikai sper pirmos soļus mājražošanā vai tikai gatavojas to darīt. Kopā un daloties ar pieredzi vienmēr var vairāk.

Skaties uz pasauli ar dabas acīm - bērni to prot daudz dabiskāk par mums – pieaugušajiem. Tā bija arī šoreiz, projektā ° Iepazīsim, lai nosargātu” skolēniem bija iespēja vides izglītību iegūt absolūti nepastarpināti – tieši dabā. Mūs laipni uzņēma pie sevis „ Silenieku skolā” Līga Moroza Ušacka un Artis Ušackis ar ģimeni un daudziem palīgiem.

Rugāju novada dome, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada pasākuma 7.2. ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir uzsākusi projekta “Autoceļa Egļusala – Žeivinieki” posma pārbūvi”. Pašvaldības ceļa pārbūves darbu līgums noslēgts ar SIA “Ambergold”.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) jau ceturto gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts”. Festivāla mērķis ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas realitātē! Festivāla laikā atbalstīsim organizāciju pārstāvjus programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu sagatavošanā.