JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Rugāju novada domes ārkārtas sēde  2020. gada 31.martā plkst. 14.00

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31.martā plkst. 14.00

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31.martā plkst. 14.00
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas

Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas

Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā

Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
Aicinām sniegt informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu

Aicinām sniegt informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu

Aicinām sniegt informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu
Rugāju novada domes ārkārtas sēde  2020. gada 31.martā plkst. 14.00
Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31.martā plkst. 14.00
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Sabiedriskā transporta pakalpojumu īslaicīgās izmaiņas
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Par rīcību COVID-19 izplatības ierobežošanā Rugāju novadā
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2020
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu Rugāju novadā
Aicinām sniegt informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu
Aicinām sniegt informāciju par dzelzceļa līnijas Sita - Burzova posmu
JAUNUMI

Šodien, 31.martā, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja, izvērtējot Svētku rīkotāja – Valsts izglītības un satura centra – piedāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu pārcelt tos uz 2021. gada vasaru. Rīcības komiteja uzklausīja Svētku izpilddirektori Agru Bērziņu un Svētku operatīvās vadības grupas vadītāju ģenerāli Arti Velšu. Jautājumu par Svētku pārcelšanu uz 2021.gada vasaru skatīja arī Dziesmu svētku padome, piekrītot rīcības komitejas lēmumam.

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2020. gada 31.martā plkst. 14.00.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus.

Vairākkārt, apsekojot pašvaldības ceļu Kapūne – Klāni tika secināts, ka ceļa segums atsevišķos posmos būtiski pasliktinās, jo notiek darbi objektā „Kapūnes poldera aizsargdambju atjaunošana Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā”.

Informācija par Rugāju novada Sociālā dienesta darbību valstī noteiktajā ārkārtas situācijā.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1. un 4.8., 4.34., 4.35. un 4.36. apakšpunktos minēto, informējam, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk-PMLP) no šī gada 23. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Tas nozīmē, ka no 2020. gada 23. marta klientiem tiks slēgtas visas 30 teritoriālās nodaļas.

Krīzes skartie uzņēmumi no 25. marta, var pieteikties pagājušajā nedēļā valdībā apstiprinātajiem Attīstības finanšu institūcijas ALTUM jaunajiem atbalsta instrumentiem – garantijām banku kredītu brīvdienām un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Paziņojums par Zobārstniecības kabineta Rugājos darbību.

Valsts robežsardze pārtrauc speciālo pierobežas joslas caurlaižu pieprasīšanu un izsniegšanu klātienē.