JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"
Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas

Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas

Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"

Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"

Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem  “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"
Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums"
Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas
Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem  “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”
Seminārs uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
JAUNUMI

2018. gada 16. augustā Rugāju novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” Nr. 143. Atbilstoši pieņemtajam lēmumam, ir paredzēts izstrādāt pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu turpmākajiem 7 gadiem, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumi pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumu īstenošanai.

Pagājušajā sestdienā, 8.decembrī, Viļānu novada Dekšāres pagastā notika Latvijas Čempionāts svarbumbu celšanā klasiskajā divcīņā. Sacensībām bija īpaša nozīme, jo tās tika veltītas Latvijas Republikas simtajai jubilejai. Dalībniekiem tika sagatavotas speciālas balvas, kas vēl vairāk paaugstināja interesi par tām, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem un grūti izbraucamajiem Latgales slidenajiem ceļiem, dalībnieku skaits bija visai kupls.

2017. gada nogalē Latvijas vides aizsardzības fonds piešķīria finansējumu pašvaldību kopprojektam “Iepazīsim, lai nosargātu”, lai sabiedrību iesaistītu izglītojošos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanu un uzturēšanu, nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, tādējādi pašiem atklājot Latvijas dabas bagātības, iepazīstot tās un mācoties dabu sargāt.

SIA METTA STEEL Rugāju novadā ir īstenojusi LEADER projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000003 “Industriālā dizaina mēbeļu un interjera priekšmetu ražošanas uzņēmuma izveide”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 19794,50 EUR, no kurām publiskais finansējums- 13856,15 EUR.

Rugāju novada Sociālajā dienestā pieejams psihologs.

Šī gada 1. decembrī Rugāju novada uzņēmēji un lauksaimnieki tika aicināti uz svinīgu un skaistu kopā būšanas brīdi Lazdukalna saieta namā. Pasākuma ietvaros tika pasniegtas nominācijas “Paldies, uzņēmējam”, godināti novada darbīgākie cilvēki, un, baudot saksofona spēli, vedās arī saviesīgas sarunas un dejas.

Rugāju novada pašvaldība izsludina konkursu "Skaistākais Ziemassvētku noformējums".

Rugāju novada lopkopji un lopkopības uzņēmumi aicināti piedalīties apmācībās un ārzemju pieredzes apmaiņas braucienā bez dalības maksas.

Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors".