JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00
Piedalīsimies akcijā “Cimdotā Latvija”!

Piedalīsimies akcijā “Cimdotā Latvija”!

Piedalīsimies akcijā “Cimdotā Latvija”!
Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā

Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā

Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā
Aicinām balsot par Rugāju novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”

Aicinām balsot par Rugāju novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”

Aicinām balsot par Rugāju novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!

Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Organizē pieredzes apmaiņas braucienu Rugāju novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tiem, kuriem vēl tikai ir biznesa ideja!

Organizē pieredzes apmaiņas braucienu Rugāju novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tiem, kuriem vēl tikai ir biznesa ideja!

Organizē pieredzes apmaiņas braucienu Rugāju novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tiem, kuriem vēl tikai ir biznesa ideja!
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!

Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
Svecīšu vakari Rugāju novada kapsētās

Svecīšu vakari Rugāju novada kapsētās

Svecīšu vakari Rugāju novada kapsētās
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00
Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00
Piedalīsimies akcijā “Cimdotā Latvija”!
Piedalīsimies akcijā “Cimdotā Latvija”!
Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā
Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā
Aicinām balsot par Rugāju novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”
Aicinām balsot par Rugāju novadu konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Aicinām piedalīties Rugāju novada pašvaldības izstrādātajā aptaujā!
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Organizē pieredzes apmaiņas braucienu Rugāju novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tiem, kuriem vēl tikai ir biznesa ideja!
Organizē pieredzes apmaiņas braucienu Rugāju novada uzņēmējiem, lauksaimniekiem un tiem, kuriem vēl tikai ir biznesa ideja!
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
Aicinām ziņot par pašvaldības ceļu izmantošanu!
Svecīšu vakari Rugāju novada kapsētās
Svecīšu vakari Rugāju novada kapsētās
JAUNUMI

Rugāju novada domes kārtējā sēde 2018. gada 18. oktobrī plkst. 14.00.

Atbalstot LV100 akciju “Cimdotā Latvija”, 19. oktobrī plkst. 16.00 resursu centra “Skreine” telpās sieviešu biedrība “Ūdensroze” aicina ikvienu interesentu uz radošo nodarbību, lai apgūtu cimdu rakstus un darinātu sev un saviem tuvajiem rakstainus dūraiņus.

Nepārtraukta un kvalitatīva elektroenerģijas piegāde ir katra klienta prasība, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina Balvu, Baltinavas un Rugāju novada elektrotīklu. Novadu teritorijās šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 10,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 9 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 10 transformatoru apakšstacijas. Šo Latgales novadu elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” šogad kopumā ieguldīs 324 tūkst. eiro.

Veselības vingrošana Lazdukalna saieta namā.

Rugāju novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina pievienoties jaunus dejotājus!

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” līdz šī gada 17. oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens var nobalsot un izteikt viedokli, kura ir, viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 eiro.

No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk Noteikumi), kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu, nomas maksas aprēķināšanas kārtību, minimālo nomas maksu un citus nosacījumus.

Integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no 2018. gada 17. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim notika ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”.

“Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt citu izmestus atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence un sirdsapziņa.”