JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Bērnu tiesības
Iespēja veikt redzes pārbaudi

Iespēja veikt redzes pārbaudi

Iespēja veikt redzes pārbaudi
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli

Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli

Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā

Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Latvijas Valsts meži piedāvā

Latvijas Valsts meži piedāvā

Latvijas Valsts meži piedāvā
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu

CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!

INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Biedrība „Balvu rajona partnerība”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Iespēja veikt redzes pārbaudi
Iespēja veikt redzes pārbaudi
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Par nekustamā īpašuma Rugāju novada Medņos "Pasts" izsoli
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki”
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Izmaiņas sociālajā jomā 2020. gadā
Latvijas Valsts meži piedāvā
Latvijas Valsts meži piedāvā
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
CVK ļauj sākt parakstu vākšanu referendumam par Saeimas atlaišanu
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
INFORMĀCIJA RUGĀJU NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Biedrība „Balvu rajona partnerība”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu
JAUNUMI

Lazdukalna saieta namā būs iespēja veikt redzes pārbaudi.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domes tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0117 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 3,05 ha platībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0200 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 3,9 ha platībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Paziņojums par Rugāju novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam projekta publisko apspriešanu.

VAS "Latvijas pasts" informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma "Pasts", Medņi, Rugāju pagastā, Rugāju novadā atsavināšanu.

Parakstu vākšanas vieta un darba laiki Rugāju novadā.

Rugāju novada dome izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu „Kalnieki” ar kadastra numuru 3864 010 0119. Nekustamais īpašums atrodas Rugāju novada Lazdukalna pagastā, sastāv no viena zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3864 010 0119 – 10,30 ha platībā.

Labklājības ministrija ir apkopojusi informāciju par izmaņām, kas sociālajā jomā būs 2020. gadā.

Pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas cirsmā paliek ciršanas atliekas, kas var lieti noderēt kā malka. Tāpēc AS „Latvijas valsts meži” ļauj tās vākt bez papildu maksas. Tomēr jāievēro priekšnoteikums - pirms vākšanas darbu sākuma obligāti jāsaņem atļauja. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka malkas vākšanas darbi tiek veikti valsts mežu teritorijā, nevis kādas citas juridiskas vai privātpersonas mežā, kā arī - vākšanas darbi tiek veikti vietā, kur to drīkst darīt, nevis vietā, kur mirusī koksne speciāli atstāta dabas daudzveidības veicināšanai.

Tuvojoties budžeta gada izskaņai, tiek izvērtēti arī pašvaldības budžeta izdevumi, paveiktie darbi un īstenotie pasākumi. 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumi bija plānoti 2 702 233 euro apmērā, savukārt uz 1.decembri bija 3 578 341, izdevumi plānoti 2 534 782 euro, uz 1.decembri - 2 911 330 euro. Gada laikā saņemti papildus finansējumi no mērķdotācijām un īstenotajiem projektiem.