Jaunākais galerijās

Aktualitātes

Iespēja apskatīt fotoizstādi Rugāju novada muzejā

Izstādē apskatāmas foto no Rugāju novada svētku izstādēm "Daba un cilvēki Rugāju novadā" un "Rugāju novada ļaudis svētkos un ikdienā".

Sākot ar 2016.gada augustu, Rugāju pašvaldības zobārstniecības kolektīvam pievienosies Zobu Higiēnists

Sākot ar 2016.gada augustu, Rugāju pašvaldības zobārstniecības kolektīvam pievienosies Zobu Higiēnists – Evija Sapožkova.

Piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu

Rugāju novada dome piedāvā iznomāt Rugāju novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 3864 001 0181 – 5.1 ha platībā un 3864 004 0022 – 4.9 ha platībā.
Jaunumi

Iespēja apskatīt fotoizstādi Rugāju novada muzejā

Izstādē apskatāmas foto no Rugāju novada svētku izstādēm "Daba un cilvēki Rugāju novadā" un "Rugāju novada ļaudis svētkos un ikdienā".

Izaicinājums brīvprātīgajiem!

Tev ir vēlme atbalstīt bērnus un jauniešus, apgūt jaunas iemaņas, Tu esi radošs, zini, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku un esi gatavs dalīties ar savu dzīves pieredzi - šī iespēja ir domāta tieši Tev!

Mazie Rugāju novada iedzīvotāji viesojas Z/S "Baķi"

Jau kādu laiku Rugāju novada sociālais dienests aicina vecākus, kopā ar savām atvasītēm, apmeklēt jauno vecāku atbalsta grupu.

Sākot ar 2016.gada augustu, Rugāju pašvaldības zobārstniecības kolektīvam pievienosies Zobu Higiēnists

Sākot ar 2016.gada augustu, Rugāju pašvaldības zobārstniecības kolektīvam pievienosies Zobu Higiēnists – Evija Sapožkova.

Aizvadīti Rugāju novada svētki

Šogad jūlija izskaņa rugājiešiem un ciemiņiem bija īpaša, jo visas dienas garumā tika atzīmēti Rugāju novada svētki “Gan liepiņas, gan ozoli, rotājiet novadiņu”.

Latgales sociālo dienestu tikšanās par deinstitucionizācijas procesa aktualitātēm un pieredzes apmaiņas vizīti

Latgales sociālie dienesti tiekas, lai pārrunātu deinstitucionizācijas procesa aktualitātes un pieredzes apmaiņas vizīti