Aktualitātes

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2016. gada 29. septembrī

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2016. gada 29. septembrī plkst. 10.00

Rugāju novada dome izsludina nekustamā īpašuma nomas tiesību rakstisku izsoli

Tiek izsludināta Rugāju novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes ar kadastra apzīmējumu 3874 012 0254.

Aicinām piedalīties Rugāju novada kalendāra veidošanā!

Arī šogad aicinām Rugāju novada kalendāru 2017.gadam veidot kopā!
Jaunumi

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2016. gada 29. septembrī

Rugāju novada domes ārkārtas sēde 2016. gada 29. septembrī plkst. 10.00

Aicina pievienoties dejotāju pulkam

Videjās paaudzes deju kolektīvs "Rugāji" un bērnu deju kolektīvs "Ķipariņi" uzsāk deju sezonu un aicina pievienoties jaunus dalībniekus.

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Nakts pārgājiens Bērzpils apkārtnē

Aicinām piektdienas, 30. septembra, vakaru pavadīt aktīvi, atpūšoties svaigā gaisā un piedaloties pārgājienā projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī” ietvaros Bērzpils apkārtnē!

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai "Uzņēmēju dienās Latgalē 2016"

Aicina uzņēmējus pieteikties dalībai "Uzņēmēju dienās Latgalē 2016" .

Ziemeļlatgales pašvaldības mērķtiecīgi attīsta dabas tūrisma piedāvājumu

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinājusi Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novadu pašvaldību kopprojektu „Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!”