JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada

Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada

Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
ATKĀRTOTI - Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām

ATKĀRTOTI - Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām

ATKĀRTOTI - Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām
Vidusskolēni aicināti pieteikties dalībai konkursā “Biznesa nakts 2019”

Vidusskolēni aicināti pieteikties dalībai konkursā “Biznesa nakts 2019”

Vidusskolēni aicināti pieteikties dalībai konkursā “Biznesa nakts 2019”
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"

Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"

Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"

Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos

Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt

Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada
Aicinām iesaistīties diskusijā un paust viedokli par Latvijas attīstības prioritātēm pēc 2021. gada
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
ATKĀRTOTI - Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām
ATKĀRTOTI - Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas locekļu amatu vietām
Vidusskolēni aicināti pieteikties dalībai konkursā “Biznesa nakts 2019”
Vidusskolēni aicināti pieteikties dalībai konkursā “Biznesa nakts 2019”
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Rugāju novada muzejā skatāma izstāde "Vladimirs Ladusāns - Rugāju novada ģerboņa autors"
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Aicina iesaistīties projektā "Proti un dari!"
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Mācības ar ERAF fondu finansējumu Latvijas reģionos
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Veidosim tīru, sakoptu un patīkamu vidi sev apkārt
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
Skolēnu pārvadājumu kustības grafiks 2018./2019.mācību gadā
JAUNUMI

Lai kopīgi veidotu Latviju labāku, drošāku, laimīgāku un labklājīgāku ikvienam, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) aicina iedzīvotājus piedalīties diskusijā par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada.

Rugāju novada dome informē, ka tuvāko mēnešu laikā lauzīs lauksaimniecības zemes nomas maksas līgumus ar parādniekiem. Rugāju novada domes noslēgtajos Lauku apvidus zemes nomas līgumos ir noteikts, ka iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu pirms termiņa 1 mēneša laikā, ja nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 12 mēnešiem.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi par atbalstu ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidē vai rekonstrukcijā. Šim mērķim programmas otrajā atlases kārtā pieejami 25,4 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Rugāju novada dome aicina pieteikties uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja (1 amata vienība), bāriņtiesas locekļa uz pilnu laiku (1 amata vienība) un bāriņtiesas locekļu uz nepilnu laiku (2 amata vienības) amatu vietām.

Radoši, talantīgi un idejām bagāti jaunieši ir liela vērtība, kas veidos mūsu valsts nākotni un nesīs Latvijas vārdu pasaulē. „Biznesa nakts” vidusskolēniem, kurā aicināti piedalīties uzņēmīgākie un drosmīgākie, ir biznesa ideju konkurss, kura ietvaros dalībnieku komandas 24 stundu laikā rada biznesa plānu kādai idejai.

2018. gada nogalē, jau trešo gadu pēc kārtas, Rugāju novada pašvaldība izsludināja konkursu “Skaistākais Ziemassvētku noformējums”, lai veicinātu Rugāju novada iedzīvotāju interesi par novada vizuālo tēlu Ziemassvētku un gadu mijas laikā, kā arī veicinātu iedzīvotāju, nekustamo īpašumu īpašnieku (nomnieku) vai apsaimniekotāju, uzņēmēju un iestāžu aktīvu līdzdalību svētku noformējuma veidošanā.

2018. gada 11. decembrī novada iedzīvotāji tika aicināti uz tikšanos, lai uzdotu un noskaidrotu interesējošus jautājumus saistībā ar pašvaldības pakalpojumu sniegšanu un problēmām, kuras tuvākajā laikā būtu pašvaldībai jārisina. Tika arī diskutēts un sniegti ierosinājumi darāmajiem darbiem, ko iekļaut Rugāju novada attīstības programmā 2020.- 2026. gadam. Paldies visiem, kuri atnāca un izteica savus viedokļus un ierosinājumus! Aicinām arī turpmāk piedalīties sanāksmēs, kad jau tiks apspriesta attīstības programma, gan arī ikdienā gatavi uzklausīt pamatotus ierosinājumus!

18. decembra vakarā Rugāju jauniešu iniciatīvu - interešu centrā valdīja muzikāla atmosfēra, jo arī šogad, laikā pirms Ziemassvētkiem, jaunieši sniedza koncertu, spēlējot ģitāras un dziedot dziesmas.

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem.