JAUNĀKAIS GALERIJĀS

Latvija 360

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Informācija par plānoto elektroenerģijas atslēgumu

Informācija par plānoto elektroenerģijas atslēgumu

Informācija par plānoto elektroenerģijas atslēgumu
No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne

No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne

No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās

Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai

Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā

Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā

Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai

Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2
Informācija par plānoto elektroenerģijas atslēgumu
Informācija par plānoto elektroenerģijas atslēgumu
No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
No šī gada 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies Jaunsardzes nometne
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību nomas tiesību izsoles
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiks izmaksāts dāvanu kartes veidā
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Kapusvētku laiki 2019.gadā Pr. O.Misjūna vadīto draudžu kapsētās
Aicinām tuviniekus ziedot  Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Aicinām tuviniekus ziedot Rugāju pagasta, Rugāju novada Cepurnieku kapsētas žoga iegādei un uzstādīšanai
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
Rugāju novada pašvaldības zemju nomnieku ievērībai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
CFLA aicina pieteikties ERAF atbalstam ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai
JAUNUMI

Rugāju novada biznesa ideju konkurss 2019.2.

AS "Sadales tīkls" informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem elektroapgādes tīklā tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde objektiem Rugāju novadā.

No 30. jūlija līdz 1. augustam Rugājos norisināsies jaunsargu nometne. Nometnē piedalīsies 85 jaunsargi un instruktori no Ludzas, Kārsavas, Krāslavas, Viļakas, Baltinavas, Zilupes, Balvu un Rugāju novadiem.

Rugāju novada dome paziņo, ka ir uzsākta gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Kurmenes ielā, Rugāju ciemā.

Cara laikos Rugāji bija Vitebskas guberņas Ludzas apriņķa Balvu pagasta sastāvdaļa. Tikai 1903./1904. gadā Rugājos atvēra Tautas izglītības ministrijas Rugāju vienklasīgo tautskolu. Tā dibināta 1903. gadā, mācības uzsākusi 1904. gada rudenī. Domājams, ka dibināšanas brīdī skolā bijuši 87 skolēni – 45 zēni un 42 meitenes ar vienu skolotāju (LVVA, 5978., a.I., 1. 142 ).

Latgales Reģionālajam atbalsta centram „Rasas pērles” šī gada 13. jūnijā apritēja 10 gadi kopš tā atklāšanas brīža. „Rasas pērles” simbolizē to, ka jauns rīts un lecoša saule nožāvē pat Pašas Zemes asaras. Saka, ka arī cilvēks atdzimst, saņemot veldzi. Šo desmit gadu laikā centrā ir pabijuši bērni, viņus pavadošās personas un pieaugušie, kuri, saņemot speciālistu atbalstu, kaut nedaudz remdējuši sāpes par to, kas piedzīvots.

Tiek izsludinātas Rugāju novada domei piekrītošo zemes vienību – lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0276 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā – 6,2 ha kopplatībā, un lauksaimniecības zeme ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0132 – Lazdukalna pagastā, Rugāju novadā 3,2 ha kopplatībā, mutiskas nomas tiesību izsoles.

Pašā vasaras plaukumā, 16.jūnijā, Višķu estrādi piepildīja gadskārtējā senioru dziesmu un deju festivāla ’’Saulei pretī mūžu ejot’’ dalībnieki, kuri bija ieradušies no 23 novadiem. Dalībnieku kopskaits pārsniedza 1100 cilvēku.

Eiropas Lauku parlaments atklāj Instagram izaicinājumu. Jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem iespēja iegūt apmaksātu dalību Eiropas Lauku parlamenta pasākumā Spānijā novembrī.